מדיניות פרטיות לאתר "Travelly"

 

מדיניות פרטיות לאתר "Travelly"

אקס קום פתרונות תקשורת בע"מ ח.פ 516745569 ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט ""Travelly" המופעל על ידה בכתובת: WWW.TRAVELLY.CO.IL ("האתר"), האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והמשתמשים באתר, ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. מדיניות הפרטיות להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון ותנאי השימוש.  

 1. המידע הנאסף באתר:
  • בעת השארת פרטים באתר יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעת האתר). המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך ו/או שימושך באתר נאסף על ידי האתר.
  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירותי באתר.
  • על מנת לספק שירות איכותי, בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך ו/או המכשיר שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר.
  • המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר אמור בסעיף 1 שלעיל יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
 2. שימוש במידע הנאסף באתר:
  • האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
   • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
   • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
   • לספק ו/או להציע לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;
   • תפעולו התקין של האתר;
   • לנתח את המידע ולנהל את האתר באופן תקין;
   • שיפור שירות הלקוחות של האתר;
   • ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות;
   • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספקים;
   • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורכים מעת לעת.
 1. העברת המידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים:
  • האתר ו/או מי מטעמו לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות והשלמת הליך רכישה שבוצע באתר, ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  • יחד עם זאת, האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באפליקציה (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
   • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
   • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לאתר, הפעלתו ולשימוש בו;
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר ו/או מי מטעמו אשר תחייב חשיפת הפרטים;
   • אם תפר את התקנון ותנאי השימוש או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
   • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
   • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.
   • לצבור מידע על לקוחות ו/או משתמשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;
  • כמו כן, האתר עשוי לשתף את המידע האישי שלך (למעט פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפיו העסקיים ונותני שירותים.
  • דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:
   • לפתח ולתחזק את האתר;
   • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
   • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי כגון המספר הכולל של המבקרים באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרים באתר לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
   • לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש ב"Cookies" או בטכנולוגיית איסוף אחרות.
 1. מאגר מידע
  • הנתונים שמסרת וכן הנתונים שנאספו אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו יישמרו במאגר המידע של החברה, "מאגר איי זד דיגיטל" שמספרו 700070527 (" מאגר המידע") ובאחריותה. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (" חוק הגנת הפרטיות").
  • על מנת לשפר את אבטחת המידע ומניעת גישה לחשבונך על ידי מי שאינו מורשה, אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה לאתר, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש באתר, מומלץ להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש באתר בשמך.
  • החברה תשמור מידע אודותיך לפי הצורך כדי לספק לך את השירותים והמוצרים שרכשת או בהם התעניינת והפעולות הניתנות לביצועו באמצעותה, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה. אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש באתר או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך על ידי שליחת דוא"ל לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים במסמך זה. עם זאת, טרם שהחברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, החברה עשויה לבקש ממך לאמת את זהותך ולספק פרטים נוספים שיעזרו לה למלא את בקשתך. עם זאת, שים לב: (1) ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים במחיקת מידע זה מהשרתים ומהאחסון; (2) השימוש מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו; (3) במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את הסכמיה.
  • המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים ו/או בשרתים שונים, לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.
 2. אבטחת מידע:
  • האתר נוקט צעדים סבירים על מנת לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים של המשתמשים. האתר עושה מאמצים על מנת לאסוף את המידע ולאבטחו בהתאם למדיניות הפרטיות ולחוקים והתקנות החלים במדינת ישראל.
  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בהם.
 3. זכות גישה למידע הנאסף באתר ונשמר במאגר המידע:
  • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") למשתמשים עומדת הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים ולמידע שהאתר אוסף אודותיהם.
  • כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. ולכן, למשתמשים עומדת הזכות לבקש מהאתר לתקן או לעדכן את הנתונים האישיים שלהם כאשר הם אינם מדויקים או לא שלמים והזכות לבקש מהאתר למחוק את הנתונים האישיים של המשתמש. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל info@travelly.co.il או בדואר רגיל אל: אקס קום פתרונות תקשורת בע"מ, רחוב רמב"ם 109, רחובות.
  • בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.
  • החברה מיישמת באתריה ובשרתיה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהפלטפורמה תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בה.
 4. שינויים במדיניות הפרטיות:
  • האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת את מדיניות פרטיות זו ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם למדיניות הפרטיות.
  • במקרה של שינוי מהותי במדיניות הפרטיות, האתר יודיע על כך למשתמשים באמצעות פרסום הודעה בולטת באתר. במקרה שהאתר יבקש להחיל שינוי מהותי זה גם על מידע שכבר נאסף באתר, תישלח הודעה למשתמש במטרה לבקש את הסכמתו לכך.
  • האתר ממליץ למשתמשים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת על מנת לקבל מידע על האופן שבו האתר מגן על המידע שלהם.
 5. צרו קשר:
  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות. אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:רמב"ם 109, רחובות;

טלפון:073-2745588;

דוא"ל: INFO@TRAVELLY.CO.IL

עדכון אחרון: מרץ 2023

 

Privacy policy

Definitions

For the purposes of this Privacy Policy
 • Application refers to the Travelly application for iOS, the Travelly application for Android, and the Travelly application for desktop platforms; published by Xcom Communication Solutions Ltd;
 • Company (referred to as either "the Company", “Our”, “Us” or "We" in this privacy policy) refers to Xcom Communication Solutions Ltd, whose head office is at Xcom Communication Solutions Ltd
 • Service means – VoIP service for calls & Roaming eSIM provided via the Application
 • Personal Data is any information that specifically identifies an individual (such as your name, user name, address or e-mail address), processed by the Company for the purposes set forth in this privacy policy. Personal Data also includes any information about an individual that is directly linked to personally identifiable information and is processed by the Company for the purposes set forth in this privacy policy.Personal information does not include “aggregate” information, which is data the Company collects about the use of the Service (such as automated crash reports) or about a group or category of users, from which individual identities or other personal information has been removed. This privacy policy in no way restricts or limits our collection and use of aggregate information.
 • Company (referred to as either "the Company", “Our”, “Us” or "We" in this privacy policy) refers to Xcom Communication Solutions Ltd, whose head office is at $company_address
 • Device means any device that can access the Service such as a cell phone, tablet or a computer,
that allows the Application to be downloaded and the Service to be used
 • User means a natural person using the Application for personal or professional purposes.

Privacy information access preface

Company is very concerned for the privacy of the users of our products. To this extent, no user information is collected except when necessary for using a specific feature of our products (Apple Push Notification Service, Firebase Cloud Messaging) and is never shared with any third parties. The only time information is requested other than listed here is for use in troubleshooting technical issues and of course, the user has the option to refuse in that case (though that may negatively affect our ability to resolve any issues). This privacy policy contains the full list of features built into the Application that in any way process users’ private information. Whether a feature is enabled or not, and thus whether the private information required for the feature to work is accessed, depends solely on the SIP account configuration in the Application.

Push Notifications

In order for Push Notifications to work, we must register your account remotely when the Application is in the background or closed on your iOS or Android device. To accomplish this, we transmit your SIP account details to SIPIS (our server that handles push notifications) over a HTTPS – secure connection. This information is shared with no one and is erased immediately when the push instance expires (usually within 3-6 days, depending on SIP account configuration) or the user disables Push Notifications in the Application. If the SIP account is configured to use one of our methods for multitasking instead of Push Notifications, this information is not sent to SIPIS.

Mobile App Contacts Usage

This part of the privacy statement describes how the Company collects and uses the contact information you provide by granting the contacts access permission in the Application. It also describes the choices available to you regarding our use of your information and how you can access and update this information. We access the following personal information from your address book:
 • Contacts’ names
 • Contacts’ email
 • Contacts’ telephones
 • Contacts’ organization
 • Contacts’ postal address
 • Contacts’ birthday
 • Contacts’ gender
We use this information to
 • Populate your Contacts data in the app.
 • To import your favorite contacts into the QuickDial list, if you also enable the “Busy Lamp Field” feature on a contact, the favorite contact’s number (URI) will be included in your SIP traffic, but will not be stored anywhere.
 • Enable the Smart Contacts feature, which helps you to make free calls and enjoy seamless communication with other users with SIP accounts on the same provider. If your SIP account is configured to use the Smart Contacts feature, we securely upload your contacts to the server in order to recognize Application users among your contacts.
We will only use your Contacts information for the specific reason for which it was provided to us.

Mobile App Location Information Usage

This part of the privacy statement describes how the Company uses the location information you provide by granting the Location access permission in the Application. We ask the location access permission only if the SIP account is configured to do so, and only in the following use cases:
 • When the SIP account is used in a country with Dispatchable Location for emergency calls legal requirement. In this situation, the app attempts to acquire your location information in case a call to an emergency number is placed. Please note that emergency calls are usually routed to your phone's native dialer instead of requesting location access. Please consult with support to learn how emergency calls are handled for your account.
 • when the SIP account is configured to send location data during SIP registration
We will only use your Location information for the specific reason for which it was provided to us.

Mobile App Media Files and Documents usage

This part of the privacy statement describes how the Company uses media files and documents shared with the Application. Depending on the operating system, you may need to grant additional file access-related permissions to the Application in order for the Application to access files. We process your files such as photos, videos, and documents; only if the SIP account is configured to do so, and only in the following use cases:
 • When you select the option to share a media or file attachment via a multimedia message. We always access only the files that have been explicitly shared with the Application. The attached files are always encrypted and securely uploaded to a server in order for the message recipient to download them later.
 • Other use cases in which the files never leave your device. An example of such a use case is adding a photo avatar to a favorite contact (also referred to as “QuickDial”).
We will only use your files for the specific reason for which they were provided to us.

Mobile App Analytics Usage

The Company may collect aggregate data that no longer identifies individual users for purposes of usage and performance analysis. This may include diagnostic data such as login counts, screen view counts or crash information.

Troubleshooting Logs Usage

For the sole purpose of troubleshooting, the Company might ask users to provide debug logs from the Application. The debug logs contain full network traffic information for application provisioning, calls, messaging and other network in-app events generated by user activity.

Retention of Information

We maintain your personal information in our regular business records while you are a customer of your Service. We may also maintain this information for a period of time after you are no longer a customer if the information is necessary for the purposes for which it was collected or to satisfy our legal requirements and/or obligations. These purposes typically include business, legal, or tax purposes. If there are no pending requests, orders, or court orders for access to this personal information, we may destroy the information once it becomes unnecessary to those purposes for which it was collected.

Security

The security of personal information is important to us. We take commercially reasonable measures and follow generally accepted standards to protect the information you provide us, both during transmission and once we receive it. For example, the information you provide is transmitted via encryption using technologies such as secure socket layer technology (SSL).

Disclosure to Third Parties

We do not share or sell your personal information to third parties. We disclose information only in the following cases: as required by law, such as to comply with a subpoena or similar legal process when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect our rights, protect your safety or the safety of others, to investigate fraud, or to respond to a government request if we are involved in a merger, acquisition, or sale of all or a portion of its assets, you will be notified via email and/or a prominent notice through our app of any change in ownership or uses of your personal information, as well as any choices you may have regarding your personal information to any other third party with your prior consent to do so.

Privacy Statement Updates

We may update this privacy statement to reflect changes to our business or this app as it pertains to the information collected from you and our use of it. If the change impacts how we use or handle information collected from you, we will email you and/or your company’s Google administrator, or post a notice where you first access this app prior to the change becoming effective. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices.

Support

As a user, you can request the following:
 • Confirmation of access to personal data concerning you
 • Access to the processed personal data concerning you.
  • Please note that pieces of personal data stored in encrypted format can only be provided in its encrypted form.
  • Please note that once data is removed it cannot be restored.
 • Correct inaccurate or incomplete personal data concerning you
 • Erase processed personal data concerning you
 • Arrange how personal data concerning you should be processed in event of your death
To process a request, please send us an email to info@travelly.co.il with the following:
 • Subject of request, your name(s) and first name(s);
 • Scan of both sides of your passport or identity card to enable us to verify your identity
Company support will respond to requests in a timely manner (within 30 days of request). Company support might ask you for further information, such as a username or a phone number, in order to determine what information has been collected about you. If you have any questions or concerns about our privacy policy, please contact us at info@travelly.co.il.